Bereken lineaire hypotheek

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek bestaat het te betalen bedrag uit 2 delen: rente en aflossing. Het bijzondere van de lineaire hypotheek is dat het maandelijks af te lossen bedrag tijdens de gehele looptijd van de hypotheek gelijk blijft.

Het is ook mogelijk een lineaire hypotheek af te sluiten in combinatie met een annu´teitenhypotheek.
Bereken ook de annu´teitenhypotheek.

Sinds 1 januari 2013 is hypotheekrente-aftrek alleen toegestaan voor een annu´teiten- of lineaire hypotheek. Tenminste voor nieuwe hypotheken.

De berekening wordt gebaseerd op de belastingtarieven van 2017.


Welke gegevens zijn van toepassing?
Hypotheekbedrag
Rente per jaar   % (nominaal)
Looptijd   jaar
WOZ-waarde woning  
Belastbaar inkomen